Łukasz Szozda Polityka zagraniczna Władimira Putina cieszy się od lat poparciem większości społeczeństwa rosyjskiego, ale ostatni rok przyniósł prezydentowi Federacji Rosyjskiej (FR) zachwyt i podziw mas, jakiego nie odnotowali przywódcy tego kraju od dekad. Jaki jest zatem strategiczny cel jego działań, jakie ma do jego realizacji narzędzia, do czego jest gotów się posunąć, aby go zrealizować? Aby zrozumieć motywację...
Błażej Popławski Somalia jako kraj de facto nie istnieje, choć społeczność międzynarodowa usilnie próbuje przekonać siebie samą co do skali zagrożeń generowanych w Rogu Afryki. Wystarczy pochylić się na atlasem geograficzno-historycznym, by zrozumieć, że politykę umacniania bezpieczeństwa w tym regionie kształtować należy nie z perspektywy stolic w Mogadiszu, Addis Abebie, czy Nairobi, lecz wracając na peryferie dawnej...
Łukasz Szozda Trudno znaleźć drugi kraj, którego dzieje ostatniego półwiecza są gotowym scenariuszem produkcji filmowej. Historia sojuszy, zdrad, zamachów, przewrotów, najazdów wrogich armii oraz wojny domowej powoduje, że dawna „Szwajcaria Bliskiego Wschodu” powszechnie kojarzona jest z obszarem napięcia i niestabilności. Trwająca już ponad trzy lata wojna domowa w Syrii i wywołany nią napływ ponad miliona uchodźców...
Tomasz Otłowski 31 grudnia 2014 r. z pewnością przejdzie do historii Afganistanu. Tego dnia zakończy się operacja ISAF (International Security Assistance Force), rozpoczęta 13 lat temu po obaleniu reżimu talibów. Od 2003 r. odpowiedzialność za funkcjonowanie tej misji ponosi Sojusz Północnoatlantycki (NATO, North Atlantic Treaty Organization). Od 2010 r. Sojusz stopniowo przekazuje rządowi Afganistanu odpowiedzialność za...
Zuzanna Kołucka W listopadzie br. Stany Zjednoczone podpisały z Chinami dwustronną umowę wizową, która wydłuża maksymalny okres ważności wiz turystycznych do 10 lat. Ogłaszając ją, prezydent Barack Obama podkreślił, że przyczyni się ona do powstania w USA nowych miejsc pracy. USA starają się zachęcić do siebie jak najwięcej spośród milionów Chińczyków wyjeżdżających co roku na wycieczki do obcych krajów i...
Tomasz Otłowski Historia Państwa Islamskiego (IS) sięga swymi korzeniami pierwszych lat amerykańskiej interwencji w Iraku (podjętej w 2003 r.). To wtedy pojawia się w tym kraju grupa terrorystyczna „Monoteizm i Święta Wojna”, która za cel stawia sobie walkę z „niewiernymi”. Przyjmując kolejno różne nazwy (m.in. Al-Kaida w Iraku, Islamskie Państwo Iraku, Islamskie Państwo Iraku i Lewantu), organizacja ta jest nieprzerwanie...
Dr Błażej Popławski Agresywna polityka, którą prowadzą Chiny w Afryce, to przyczyna największej rewolucji gospodarczej, jaką przechodzi Czarny Ląd od momentu uzyskania – przynajmniej nominalnej – suwerenności względem kolonizatorów. W przeciągu półtorej dekady Chiny zmonopolizowały wiele z gałęzi przemysłu na kontynencie afrykańskim. Obecnie obroty handlowe Chin z Afryką wynoszą około 150 miliardów dolarów....
Adam Balcer, DemosEuropa Wojna domowa w Syrii, przekształcając się w dużym stopniu w konfrontację sunnitów z szyitami, zagraża stabilności Libanu i Turcji – jej zróżnicowanych wyznaniowo sąsiadów. Oba kraje są szczególnie powiązane z Syrią, gdyż mieszkają w nich Alawici – wyznawcy odmiany islamu zbliżonej do szyizmu, którzy od ponad 40 lat rządzą w Damaszku. Konflikt w Syrii przekształcił się w wojnę między...
19 sierpnia przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej ustanowiony w 2008 roku  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) jako aktualnie największy partner operacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (program „Polska Pomoc”) realizuje projekty pomocowe w Libanie, Sudanie Południowym, Etiopii, Tadżykistanie, Gruzji oraz Autonomii Palestyńskiej, a także prowadzi działania z zakresu edukacji...
Aleksandra Gutowska Handel ludźmi jest procederem mało zbadanym, lecz zasługującym na uwagę ze względu na stale zwiększającą się skalę tego zjawiska. Przynosi on ogromne dochody handlarzom i pozbawia wolności na długie miesiące, a czasem i lata, bardzo wielu ludzi. Handel ludźmi jest różnie definiowany w różnych porządkach prawnych, kary są niskie, i bardzo często procesy sądowe kończą się wyrokami uniewiniającymi...