Nasza misja

Wielu z nas, interesujących się problematyką międzynarodową, dostrzega istotną lukę informacyjną w środkach masowego przekazu. Polega ona na koncentrowaniu się stacji telewizyjnych na informacjach popularnych, sensacyjnych przedstawianych w niezwykle ogólny sposób dla osiągnięcia jednego efektu – wywarcia wrażenia na odbiorcy. Z drugiej strony nieliczni specjaliści, wypowiadający w programach publicystycznych, skupiają się na wyrobionym odbiorcy, oczekującym głębokich analitycznych wywodów.

Gdzie w takiej sytuacji osoba inteligentna i ciekawa tego, co się dzieje poza Polską ma szukać rzetelnych informacji i wiedzy o wydarzeniach w świecie, jeżeli nie jest specjalistą w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale ma dosyć popularnych newsów o „największej pizzy w Mediolanie”?

Nasza misja – informacja i edukacja

Naszym celem jest dostarczyć odbiorcy ważnej, bieżącej informacji o aktualnych wydarzeniach na świecie w sposób ciekawy i zwięzły. Zależy nam na tym, aby służyła ona poszerzeniu wiedzy naszego odbiorcy, była przedstawiona w szerszym kontekście i budziła ciekawość. Chcielibyśmy, aby prezentowane przez nas treści skłaniały do przemyśleń, nie dając prostych odpowiedzi na skomplikowane i złożone zagadnienia.