"Unia Europejska rozpaczliwie zawiodła jeśli chodzi o zapewnienie schronienia uchodźcom, którzy stracili wszystko, poza życiem. Liczba uchodźców, których kraje te są gotowe przyjąć, jest naprawdę godna pożałowania" - oświadczył sekretarz generalny Amnesty International Salil Shetty.  Przywódcy Unii powinni pochylić głowy ze wstydu - głosi piątkowy komunikat Amnesty International. Organizacja broniąca praw człowieka...
Demonstranci żądający podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską budują miasteczko namiotowe na Majdanie w centrum Kijowa i pikietują budynki rządowe. Prezydent Wiktor Janukowycz rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego. Dziesiątki, a według niektórych źródeł setki tysięcy Ukraińców protestują przeciwko niepodpisaniu przez Kijów umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. W sobotę nad ranem...
Tysiące Ukraińców wyszły dzisiaj na ulice Kijowa. Część świętuje zbliżenie z Rosją, inni żałują odrzucenia przez prezydenta Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Bruksela nie zamyka drzwi, ale szanse na podpisanie umowy w późniejszym terminie nie są wielkie. Prezydent Wiktor Janukowycz wyjechał ze szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie bez umowy stowarzyszeniowej i umowy o wolnym handlu. Część...
Mołdawia i Gruzja parafowały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Ceremonia była praktycznie jedynym sukcesem szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie po tym, jak Ukraina odmówiła podpisania umowy ze Wspólnotą. Parafowanie w Wilnie umów przez Mołdawię i Gruzję jest sukcesem czysto symbolicznym. Wielu komentatorów podkreśla, że Rosja, która doprowadziła do praktycznej porażki projektu zbliżania się byłych republik...
W Wilnie rozpoczyna się szczyt Partnerstwa Wschodniego, który miał być ukoronowaniem inicjatywy zbliżającej państwa byłego Związku Radzieckiego do Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostro krytykuje Rosję za podważenie tej inicjatywy. Jedynymi osiągnięciami szczytu w Wilnie, który miał być także kluczowym elementem litewskiej prezydencji, będzie parafowanie umów stowarzyszeniowych i umów o wolnym handlu z Unią...
W nocy w Kijowie połączyły się protesty kilku różnych grup żądających podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Opozycjoniści przeszli z placu Europejskiego na pobliski Niepodległości, gdzie od czwartku trwają manifestacje zorganizowane przez działaczy pozarządowych i dziennikarzy. Na placu Niepodległości manifestowali dotychczas głównie młodzi ludzie, przede wszystkim, studenci uczelni, którzy ogłosili...
To jedno z haseł skandowanych podczas marszu poparcia dla integracji z Unią Europejską, który przeszedł wczoraj ulicami Kijowa. W proteście wzięło udział 100 tysięcy osób. Ukraińcy zademonstrowali w ten sposób swój sprzeciw wobec ogłoszonej przez władze przerwy w relacjach z Brukselą. Rząd w Kijowie postanowił, że na zaplanowanym na najbliższy czwartek szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, Ukraina nie podpisze...
Amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House stawiająca sobie za cel promowanie wartości demokratycznych na świecie opublikowała raport, z którego wynika, że demokracja jako system rządzenia jest w odwrocie. Coraz silniejsze stają się rządy dyktatorskie, zwłaszcza na ternie byłego ZSRR. Obecnie mniej państw na świecie oferuje swoim obywatelom pełnię praw i swobód politycznych i obywatelskich, niż było to jeszcze...
Ukraiński parlament odrzucił wszystkie projekty ustaw, które umożliwiłyby uwolnienie byłej premier Julii Tymoszenko przed przyszłotygodniowym szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Oznacza to, że Ukraina nie podpisze umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Fiaskiem zakończyła się misja wysłanników Parlamentu Europejskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego i Pata Coxa, którzy od miesięcy starali się przekonać ukraińskich...
Za głosowało 537 europosłów, przeciwko było 126, a 19 wstrzymało się od głosu. Po wielu miesiącach negocjacji z rządami państw Unii Europejskiej, Parlament Europejski podczas sesji plenarnej w Strasburgu przyjął nowy wieloletni budżet Wspólnoty na lata 2014-2020. Nowy budżet, przewiduje wydatki w wysokości 960 mld euro w zobowiązaniach i ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach. Po raz pierwszy, przez kryzys...